Kompassi Ota suunta

Jeesus Nasaretilainen aikansa yhteiskunnassa

Jeesus Nasaretilainen oli radikaali,  jopa sanotaan hänen olleen

ensimmäinen sosialisti, hän oli köyhien ja sorrettujen puolella,sääli heitä.

Monissa asioissa hän toimi toisin kuin siihen asti oli totuttu, puuttuen oman aikansa

ongelmakohtiin .

Ahneus, sorto, vääryys ,  tekopyhyys, saivat tuomion  .

Evankeliumeiden kirjoittajat kertovat  Jeesuksen sanojen "viiltäneen" sen ajan 

sivistyneistöä, kirjanoppineita  ja fariseuksia.

"Te olette kuin valkeiksi kalkittuja hautoja , sisältä kaikkea saastaa"

"Te kyykäärmeitten sikiöt, "hän saaattoi sanoa .

 

Jeesuksen ajan yhteiskunnassa oli paljon sääntöjä ,  joita hän  rikkoi.

Esimerkiksi kuolleeseen ei saanut koskea, muuten saastuisi.

Kerran Jeesus näki  kannettavan kuollutta nuorta miestä, hän koski tätä ,

herättäen eloon.

Se oli kauhistus, aivan tavatonta.

 

Jeesusta syytettiin sapatti käskyn rikkomisesta.

Kerran Jeesuksen ollessa temppelissä , siellä oli mies jonka käsi oli kuivettunut.

Papit kysyivät saako sapattina parantaa, hän vastasi heille :" Jos teillä on yksi lammas ja se putoaa kaivoon , ettekö ota sitä ylös?  Onhan ihminen enemmän kuin lammas, siksi  on

sapattina lupatehdä hyvää." Hä n koski miestä ja paransi käden.(Matteus 12) 

 

Jeesuksen kertomuksessa laupiaasta samarialaisesta  tuli esille pappien säälimättömyys 

ja ylemmyyden  tunto tavallista kansaa kohtaan.

Maantiellä ryöstön kohteeksi joutuneen miehen ohi  kulkivat pappi, leeviläinen ,

jättivät siihen pahoinpidellyn.

Samarialainen , joita juutalaiset halveksivat ,he kun eivät olleet oikeita juutalaisia,,

sen sijaan auttoi ryöstön kohteeksi joutunutta, vieden hänet majataloon ja antaen 

vieläpä rahaa  hoitamiseen. Tuttu kertomus  useimmille suomalaisille.

 

Erään kerran "älymystö" aikoi saada hänet sanoista kiinni, Matteus kirjoittaa 22 luku  jae 15:

(He lähettivät miehiä kysymään Jeesukselta verotuksesta.)

He sanoivat:" Mitä mieltä olet,  onko oikein maksaa keisarille veroa?"

(Israel oli Rooman miehittämä ja sen verotuksn alainen, Jeesusta voitaisiin 

syyttää petturuudesta, jos hän vastaisi ettei pidä  maksaa  Rooman  valtakunnalle 

veroa,)

Jeesus tiesi heidän juonensa.

Hän sanoi. "Näyttäkää minulle veroraha". He toivat hänelle denarin.

Hän kysyi:"Kenen kuva ja nimi tässä on ?"

He vastasivat: "Keisarin"

Silloin hän sanoi:"Antakaa keisarille, mikä on keisarin ja Jumalalle, mikä on Jumalan"

 

Temppelissä Jeesus vihastui rahanvaihtajiin ja kauppiaisiin ,teki köydestä ruoskan 

ja ajoi heidät pois, kaatoi pöydät ja sanoi heidän tehneen rukoushuoneesta

ryövärien luolan.!(Matteus 21 jakeesta12

Ei mikään hyssyttelijä !

 

Tuomarien valtaa  ja käytäntöä  koskien  Jeesus kertoi  tarinan leskivaimosta,

joka haki oikeutta riitapuoltaan vastaan.

Tuomari oli kertomuksessa ilmeisesti rikkaamnman puolella  köyhää leskeä vastaan

eikä tahtonut ottaa asiaa tutkittavakseen, mutta vaimo tuli uudestaan ja uudestaan .

Lopulta tuomari suostui  , kun nainen ei hellittänyt. ( etsin kohdan myöhemmin)

 

"Te olette kuulleet sanotuksi: "Älä tee huorin", minä sanon teille:

"Joka katsoo naista himoiten häntä, on jo tehnyt sydämessään huorin hänen kanssaan"

Vihollisten puolesta pitää rukoilla," jos rakastatte vain nittä jotka teitä rakastavat,

niinhän pakanatkin tekevät, olkaa te Isänne lapsia"

 

"Joka viettelee yhden näistä pienistä , hänelle olisi pantava myllynkivi kaulaan

ja upotettava meren syvyyteen",oli tuomio lapsiin kohdistuneesta hyväksikäytöstä.

Niin paljon hän rakasti lapsia, että oli sanoissaan tässä kohtaa säälimätön.

 

Aviorikoksesta tuomiolle vaadittua naista  Jeesus  armahti, sanoen:

"Mene, äläkä enää syntiä tee!"

 

Papit  ja kirjanoppineet, sen ajan älymystö, sanoivat Jeesusta 

"kansan villitsijäksi".

Jeesus kielsi tulleensa rikkomaan lakia, siis kymmentä käskyä:

"En ole tullut lakia rikkomaan , vaan täyttämään.

Laista ei katoa pieninkään piirto, pieninkään käsky, ennenkuin taivas ja maa katoavat.!"

 

Jeesus Nasaretilainen julisti Jumalan Valtakunnan tuloa, jolloin oikeudenmukaisuus vallitsee, mutta  puutui myös sen hetkiseen tilaanteeseen  .

Hän  ei perustanut poliittista suuntausta ja ryhmää , vaan kulkiessaan kylästä kylään,oppilaidensa kanssa,  parantaen ja opettaen , kritisoi   ja käyttäytyi murttaen  vallalla olevia käsityksiä.

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Urantia-tekstin neljäs osa, paitsi että se käsittelee jokaista Raamatun kertomusta yksityiskohtaisemmin, teksti lisää paljon sellaista tietoa joka Raamatusta ei löydy.
Nämä lisäykset ovat mahdollisuuksien mukaan löydettävissä jostakin niistä tuhansista lähteistä joihin U-teksti pääasiallisesti kerrotaan perustuvan:

Tämä on yleistä mielenkiintoa omaava erimerkki näin sunnuntaina, joka liittyy edelliseen Puheenvuoroon:

=
sunnuntaiaamuna Jeesus ja apostolit kokoontuivat sopimuksen mukaan Lasaruksen kotiin, ja Betanian perheen hyvästeltyään he lähtivät matkaan mennäkseen takaisin Pellan leirille.

4. Vastaus rukoukseen
(1848.1) 168:4.1 Matkalla Betaniasta Pellaan apostolit esittivät Jeesukselle monia kysymyksiä, joihin kaikkiin Mestari auliisti vastasi, paitsi kysymyksiin, jotka puuttuivat vainajien kuolleistaheräämisen yksityiskohtiin. Sellaiset ongelmat ylittivät hänen apostoliensa käsityskyvyn, ja siksi Mestari kieltäytyi keskustelemasta näistä kysymyksistä heidän kanssaan. Koska he olivat poistuneet Betaniasta salaa, heidän seurassaan ei ollut muita. Niinpä Jeesus tarttui tilaisuuteen puhuakseen kymmenelle apostolille monista sellaisista asioista, joiden hän ajatteli valmistavan heitä kohta edessä olevia koetuksen aikoja varten.

Apostolien mielessä kävi valtava myllerrys, ja he käyttivät melkoisesti aikaa keskustelemalla äskettäisistä kokemuksistaan siltä osin kuin ne liittyivät kysymykseen rukouksesta ja rukoukseen vastaamisesta. He kaikki muistivat, mitä Jeesus oli Filadelfiassa lausunut Betaniasta saapuneelle viestintuojalle. Hänhän oli tuolloin selkeästi sanonut: ”Tämä sairaus ei todellisuudessa ole kuolemaksi.” Ja kuitenkin Lasarus tästä lupauksesta huolimatta kiistämättä kuoli. Koko tuon päivän ajan he ottivat tavan takaa keskustelun kohteeksi tämän kysymyksen, kysymyksen rukoukseen vastaamisesta.

Jeesuksen vastauksista heidän moniin kysymyksiinsä on tehtävissä seuraava yhteenveto:
1. Rukous on sitä, mitä finiittinen mieli tuo esille pyrkiessään lähestymään Infiniittistä. Sen vuoksi rukouksen rakentamista pakostakin rajoittavat finiittisen olennon tietämys, viisaus ja ominaisuudet. Samalla tavoin täytyy myös vastauksen pakostakin olla riippuvainen Infiniittisen näkemyksestä, tavoitteista, ihanteista ja ominaisuuksista. Milloinkaan ei voida havaita, että rukouksen esittämisen ja siihen osoitetun täysimääräisen hengellisen vastauksen vastaanottamisen välillä olisi aineellisista ilmiöistä koostuva katkeamaton jatkuvuus.

2. Aina kun näyttää, ettei rukoukseen vastata, vastauksen viipyminen merkitsee usein sitäkin parempaa vastausta, vaikkakin vastausta, jota jostakin syystä kovasti viivytetään. Kun Jeesus sanoi, ettei Lasaruksen sairaus todellisuudessa ollut kuolemaksi, tämä oli ollut kuolleena jo yksitoista tuntia. Yhdeltäkään vilpittömäl¬tä rukoukselta ei evätä vastausta, paitsi kun korkeampi, hengellisen maailman näkökulma on keksinyt paremman vastauksen, eli vastauksen, joka täyttää sen, mitä ihmisen henki anoo, erotukseksi siitä, mitä ihmisen pelkkä mieli rukoilee.

3. Milloin on niin, että ajallisuudessa esitetyt rukoukset ovat hengen alullepanemia ja uskossa julki tuotuja, ne ovat usein niin laaja-alaisia ja kaiken kattavia, että niihin on mahdollista antaa vastaus vasta ikuisuudessa; finiittinen pyyntö on joskus niin täynnä Infiniittisen tavoittelua, että vastaamista on pitkän aikaa lykättävä odottamaan riittävän vastaanottokyvyn luomista; uskosta kumpuava rukous saattaa olla niin kaiken kattava, että vastaus siihen on saatavissa vasta Paratiisissa.

4. Kuolevaisen olennon mielen esittämään rukoukseen annettavat vastaukset ovat usein senluontoisia, että ne voidaan ottaa vastaan ja tiedostaa, vasta kun tämä samainen rukoileva mieli on saavuttanut kuolematto¬muuden. Aineellisen olennon esittämään rukoukseen voidaan monissakin tapauksissa vastata vasta asianomai¬sen yksilön edistyttyä henkitasolle.

5. Jumalaa tuntevan henkilön rukous saattaa tietämättömyydessään olla niin vääristynyt ja taikauskoisuu¬dessaan niin muotopuoli, että siihen vastaaminen olisi mitä suurimmassa määrin epätoivottavaa. Silloin pitää välittäjinä toimivien henkiolentojen siinä määrin tulkita tätä rukousta, ettei rukoilija vastauksen saapuessa ensinkään enää tunnista sitä vastaukseksi omaan rukoukseensa.

6. Kaikki oikeat rukoukset osoitetaan hengellisille olennoille, ja tällaisiin pyyntöihin tulee vastata hengellisin termein, ja kaikkien tällaisten vastausten täytyy koostua hengellisistä realiteeteista. Henkiolennot eivät voi antaa aineellisia vastauksia edes aineellisten olentojen esittämiin henkisiin pyyntöihin. Aineelliset olennot voivat rukoilla tuloksellisesti vain, kun he ”rukoilevat hengessä”.

7. Yksikään rukous ei voi toivoa vastausta, ellei se ole hengestä syntynyt ja uskon kasvattama. Vilpitön uskosi antaa ymmärtää, että olet itse asiassa jo etukäteen myöntänyt rukouksesi kuulijoille täyden oikeuden vastata pyyntöihisi sen verrattoman viisauden ja sen jumalallisen rakkauden mukaisesti, joista uskosi antaa sen kuvan, että ne toimivat niiden olentojen liikkeelle panevana voimana, joille rukouksesi esität.

8. Lapsi toimii aina oikeuksiensa puitteissa rohjetessaan esittää pyynnön vanhemmalleen; ja vanhempi toimii aina niiden velvollisuuksien puitteissa, jotka kuuluvat vanhemmalle suhteessa kypsymättömään lapseen, kun hänen lapseen verrattuna suurempi viisautensa vaatii viivyttämään ja muokkaamaan vastausta lapsen rukoukseen, sen osiin jakamista tai sen yläpuolelle nousemista tahi sen siirtämistä hengellisen ylösnousemuk¬sen toiseen vaiheeseen.

9. Älä epäröi esittää henkikaipuusta kertovia rukouksia; älä epäile, ettetkö saisi vastausta pyyntöihisi. Nämä vastaukset ovat tallessa, ne odottavat, että saavutat ne tulevaisuuteen kuuluvat ja aktuaalista kosmista etenemistä merkitsevät hengelliset tasot, joko tässä maailmassa tai muissa maailmoissa, joilla sinun käy mahdolliseksi tiedostaa ja omaksua nämä kauan odottaneet vastaukset aikaisempiin, mutta väärin ajoitettuihin pyyntöihisi.

10. Kaikki aidot hengestä syntyneet pyynnöt saavat varmasti vastauksen. Pyytäkää, niin saatte. Mutta teidän tulisi muistaa olevanne ajallisuuden ja avaruuden edistyviä luotuja; siksi teidän täytyy siinä kokemuk¬sessanne, jolloin henkilökohtaisesti otatte vastaan täysimääräiset vastaukset moninaisiin rukouksiinne ja pyyntöihinne, ottaa alinomaa huomioon ajallisuuden ja avaruuden vaikutus.

5. Miten Lasaruksen kävi
...

Käyttäjän elehtiaho kuva
Eira Lehtiaho

Tarja, Jeesus sanoi "se sukupolvi ei katoa",puhuessaan tulevista tapahtumista,
siinä hän kertoi, miten kansat ahdistuvat, pelätessään mikä maata kohtaa, kun taivaitten voimat järkkyvät,ja myös muista lopunajan tapahtumista.
Se sukupolvi, joka näkee kaiken sen , mitä Jeesus ennusti, ei häviä, ja näkee hänen tulevan.

Kärsivällisyyttä koetellaan odottaessamme hänen tulemustaan.

Hellenismiä Antiokus Epifanes yritti saada juurtumaan juutalaisten kulttuuriin mutta epäonnistui.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Kun Jeesus oli antanut Jerusalemin hävityksestä tarkat merkit ja ohjeet: Pitäkää siis varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken (Mark.13:23), oman tulemuksensa suhteen hän on hyvin epämääräinen ja toteaa vain kaiken sen, mikä meille on tärkeää tietää: Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä. Mark.13:32

Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten: "Onko hän muka tullut, niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois, ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti." 2.Piet.3:3-4

"Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.

Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Matt.24:14

"Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." Apt.1:7-11

Käyttäjän OlliTuovinen kuva
Olli Tuovinen

"Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä."
-Jeesus Nasaretilainen

Ah, niin kaunista. Radikaalia toki, se on myönnettävä.

Käyttäjän elehtiaho kuva
Eira Lehtiaho

Tarja,Matteus 24 luku jakeesta 15 luemme:"Kun siis näette hävityksen kauhistuksen(epäjumala)josta profeetta Daniel on puhunut ,-lukija huomatkoon tämän-seisovan pyhässä paikassa....Silloin on suuri ahdistus,jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti, eikä tule koskaan olemaan.(ydinsota) .Ellei niitä päiviä lyhennettäisi ei yksikään ihminen pelastuisi."
Sillä niinkuin salama leimahtaaidässä ja näkyy länteen asti,niin on Ihmisen POjan tulooleva.
Missä on raato, sinne kotkat kokoontuvat."(
(maailman kansat kokoontuvat sotaan "rraadon," Israelin ympärille sillä se tulee ja on jo raato maailman silmissä)

"Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan.
Tähdet putoavat taivaalta,ja taivaiden voimat(ilmasto,ilmakehä )järkkyvät.
Silloin taivaalla näkyy Ihmisen POjan merkki, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat ja näkevät Ihmisen POjan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan."

Vuonna 70 Jerusalemin hävityksen aikana ei ollut sellaisia taivaan voimien järkkymisiä, mitä tässä kuvataan, verlöyly oli toki hirveä, mutta juutalaisten" suuri ahdistus "on vielä edessäpäin.
Jeesus sanoi vielä: "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa."
(Matteus 24)

"Tuhat vuotta kuin yksi päivä",
Pietari tarkoitti sanonnallaan,ettei
Jumalalla ole "aikaa "kuin meillä kuolevaisilla.
Jumala on rajoitusten ulkopulolella.

Käyttäjän elehtiaho kuva
Eira Lehtiaho

Olli Tuovinen, näin on, saman perheen jäsenetkin voivat olla eri mieltä ,jopa saattaa toisensa ilmi ideologisista ja uskonnollisista syistä oman henkensä pelastamiseksi , jopa rahastakin joissain tilanteissa.

Joku aika sitten Pohjois-Korealainen poika
kertoi uutisissa, kuinka hän oli antanut ilmi äitinsä ja siskonsa, ja oli luullut silloin tekevänsä oikein.
Nyt hän katui menettelyään.

Jeesuksen puhe "miekan "tuomisesta tarkoittaa juuri tätä, "sota "voi olla ihan omassa perheessäkin, vihamielisyys .

Käyttäjän elehtiaho kuva
Eira Lehtiaho

Stefan H. Tallqvist,minä haluan rukoilla niinkuin Jeesus opetti, Isä meidän rukouksella.
Rukoilen myös omin sanoin, kerron Jeesukselle tuntemukseni, huoleni , iloni.
Olen kokenut joskus Jumalan läsnä-olon voimakkana läsnä-olona.

En rukoile Mariaa, katolisten tavoin.
Uskon, mitä Raamattu opettaa; Jeesus Kristus on välimies .
Johannes kirjoittaa ; jolla on Poika ,hänellä on myös Isä.

Minulle riittää Raamattu, sen yksinkertainen totuus uskosta Jeesukseen Kristukseen.
Urantia-kirjaa ja uskoa en tunne, katsoin vähän netistä,joskus kun on aikaa voisi tietenkin tutustua paremmin.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

(Tarja Parkkila mainitsi nimen Kahlil Gibran)

Minulle toi mieleen nimi Kahil Gibran merkittävä Persialainen (Iranin) filosofi, Omar Khayyam, jonka teos löytyy kirjojeni joukosta:

"Rubaiyat of Omar Khayyam", by Edward Fizgerald, London 1947. Se oli viimeisiä kirjoja jota isäni luki.
=

Omar Khaijam (18. toukokuuta 1048 – 4. joulukuuta 1131) oli persialainen runoilija, matemaatikko ja tähtitieteilijä.
=

http://wikilivres.ca/wiki/Khalil_Gibran
"Suuremman maineen länsimaissa ovat saavuttaneet Khaijamin satiiriset mieterunot Rubaijat (nelisäkeiset), jotka on käännetty lukuisille kielille, suomeksi muun muassa nimillä Teltantekijä ja Viisaan viini. Khaijamin runous tuli alun perin tunnetuksi 1800-luvulla englantilaisen runoilijan ja orientalistin Edward FitzGeraldin käännöksinä, jotka olivat kuitenkin hyvin vapaamuotoisia.

Toivo Lyyn suomentama kokoelma Teltantekijä (1949) sisältää kokoelmat Teltantekijän lauselmia (1929) ja Omarin malja (1942)."

"The Prophet, the Garden of the Prophet, the Rubaiyat of Omar Khayyam (3 Cssts)
by Kahlil Gibran"

”antiokialainen teltantekijä” oli samalla myös ”damaskoslainen kirjanoppinut”:

UB (1456.6) 132:0.10 Monet olivat ne kerrat pian tämän jälkeen seuranneina vuosina, jolloin Pietari, Paavali ja muut Rooman kristilliset opettajat saivat kuulla tästä damaskoslaisesta kirjanoppineesta, joka oli kulkenut heidän edellään ja oli niin ilmeisen selvästi (ja tietämättään, niin kuin he luulivat) valmistellut tietä heidän tulla uusi evankeliumi mukanaan. Vaikkei Paavali koskaan todellisuudessa aavistanut tämän damaskoslaisen kirjanoppineen henkilöllisyyttä, hän tuli vähän ennen kuolemaansa kuitenkin henkilökuvausten samankaltaisuuden perusteella siihen johtopäätökseen, että ”antiokialainen teltantekijä” oli samalla myös ”damaskoslainen kirjanoppinut”. Roomassa saarnatessaan Simon Pietari arveli eräässä tilanteessa, jolloin hän oli kuunnellut kuvausta mainitusta damaskoslaisesta kirjanoppineesta, että tämä henkilö olisi saattanut olla Jeesus, mutta hän torjui ajatuksen yhtä nopeasti, koska hän varsin hyvin tiesi (niin kuin hän luuli), ettei Mestari ollut koskaan käynyt Roomassa.

Käyttäjän perttupulkkinen kuva
Perttu Pulkkinen

Tarja Parkkila vaikuttaa ottaneen elämäntehtäväkseen Jeesusen halventamisen blogistanissa, enpä Tarjan kommenteille antaisi puupennin arvoa.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Katso myös Puheenvuoroni:

"Rooma ajanlaskumme alussa, Rooman kaupunki"
27.12.2011 19:36 Stefan H. Tallqvist

http://stefantallqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/92...

"(joissakin myöhemmissä teksteissä esiintyy nimi Damaskuksen kirjanoppinut "Scribe of Damascus", jota U-tekstissä mainitaan Jeesuksen käyttäneen noin puolen vuoden Roomassa olonsa aikana)"

Käyttäjän elehtiaho kuva
Eira Lehtiaho

Tuleekohan Rooma jälleen nousemaan maailmanvallaksi, Välimeren unionin myötä?

Nebukadnessarin unen kuvapatsaassa pää oli kultaa," Nepukka " oli tuo pää, sitten seurasi muut kaksi muuta valtaa , on arveltu Rooman valtakunnan nousevan uudelleen neljänneksi "sekavallaksi".( jalat patsaassa rautaa, varpaat rautaa ja savea.)

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

http://glosbe.com/fi/en/Rooman%20Klubi
muun muassa:
"Meidän on kuitenkin tavoiteltava unionia, joka hyödyntää raaka-aineita riittävästi. Tästä aiheesta olemme keskustelleet jo vuosikymmeniä, niin kauan kuin Rooman klubi on ollut olemassa."

Ja muuta.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Eira Lehtiaho: "Minulle riittää Raamattu, sen yksinkertainen totuus uskosta Jeesukseen Kristukseen.
Urantia-kirjaa ja uskoa en tunne, katsoin vähän netistä,joskus kun on aikaa voisi tietenkin tutustua paremmin."

Tehkää niin, Kyseessä on kosminen viesti ihmiskunnalle!

Toimituksen poiminnat